Στο Κέντρο Οστεοπαθητικής Liem, θεραπεύουμε μόνο οστεοπαθητικούς που έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση στην αθλητική οστεοπαθητική εκτός από την οστεοπαθητική. Αυτό μας δίνει υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης στην οστεοπαθητική θεραπεία αθλητών και καλλιτεχνών, π.χ. για οξείς και χρόνιους τραυματισμούς και καταστάσεις πόνου και για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης. Είμαστε επίσης σε θέση να προσαρμόζουμε συνεχώς τη θεραπεία μας στα τελευταία επιστημονικά ευρήματα.

ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΉ - ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Μια γυναίκα κάθεται στο πάτωμα και υποβάλλεται σε εξέταση της πλάτης από έναν φυσιοθεραπευτή που ειδικεύεται στην οστεοπαθητική.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολλές παράμετροι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στην οστεοπαθητική θεραπεία των αθλητών σε σύγκριση με άλλους ασθενείς. Κατά συνέπεια, η θεραπεία των επαγγελματιών αθλητών απαιτεί διαφορετικές γνώσεις σε σύγκριση με τη θεραπεία άλλων ασθενών. Για παράδειγμα, η εστίαση του αθλητή δεν είναι μόνο στην υγεία, αλλά και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι απαραίτητα το ίδιο. Η οστεοπαθητική θεραπεία των αθλητών αποσκοπεί στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής ολοκλήρωσης των διαφόρων συστημάτων του σώματος με στόχο τη βελτιστοποίηση των φυσικών δυνατοτήτων στον ανταγωνιστικό αθλητισμό και, κυρίως, την αποφυγή τραυματισμών.
Το στομάχι μιας γυναίκας εξετάζεται από φυσιοθεραπευτή που ειδικεύεται στην αθλητική οστεοπαθητική.

ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΉ - ΔΙΆΓΝΩΣΗ

Η θεραπεία των αθλητών, για παράδειγμα, περιλαμβάνει λεπτομερές ατομικό και σχετικό με το άθλημα ιατρικό ιστορικό, επιθεώρηση και εξέταση πριν από την έναρξη της θεραπείας.

Για τους αθλητές, η διάγνωση της στάσης του σώματος είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ακόμα και οι ελάχιστες αποκλίσεις στον έλεγχο της στάσης και η διαταραχή των εισερχόμενων σημάτων από το σώμα μειώνουν την απόδοση και αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.

Ανάλογα με το είδος του αθλήματος και την ένταση με την οποία ασκείται, συμβαίνουν προσαρμογές και αλλαγές στο σώμα. Αυτές δεν είναι μόνο αναμενόμενες, αλλά συχνά είναι και σημαντικές όσον αφορά την απόδοση. Εάν αυτά συνέβαιναν σε "φυσιολογικούς ανθρώπους", ωστόσο, θα αποτελούσαν κίνητρο για οστεοπαθητική θεραπεία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ειδικές για το άθλημα γνώσεις είναι τόσο σημαντικές στη θεραπεία των αθλητών.

Στη διάγνωση και θεραπεία των αθλητών, δεν εστιάζουμε σε έναν ιστό, αλλά στην πολυεπίπεδη δυναμική αλληλεπίδραση όλων των συστημάτων και οργάνων του σώματος.Το σύμπτωμα είναι μόνο το σύμπτωμα, όπως ο πόνος. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι η οστεοπαθητική αναγνωρίζει ότι δεν είναι απαραίτητα το πραγματικό πρόβλημα. Γι' αυτό, εκτός από τη δυνατότητα να εξετάζεται συγκεκριμένα και με ακρίβεια η πάσχουσα περιοχή των ενοχλήσεων, η ολιστική διάγνωση είναι τόσο σημαντική για τους αθλητές, οι οποίοι συνήθως λειτουργούν στα όρια της απόδοσης του οργανισμού τους και επομένως η παραμικρή διαταραχή μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε εντελώς διαφορετικές περιοχές.

Για το λόγο αυτό εξετάζουμε τις σχετικές τμηματικές ζώνες για κάθε σύμπτωμα, π.χ. του δέρματος (δερματοτομές), των μυών (μυοτομές), των οστών (σκληροτομές), της περιτονίας (περιτονίες), των αγγείων και των νεύρων (νευροτομές), προκειμένου να αναγνωρίσουμε σημαντικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Ο περιορισμός της κίνησης, η ασυμμετρία θέσης, οι αλλαγές στη δομή των ιστών και η ευαισθησία στον πόνο, μεταξύ άλλων, γίνονται αντιληπτές με τα χέρια.

Για παράδειγμα, εξετάζεται η αλληλεπίδραση των πρόσθιων, οπίσθιων, πλάγιων, μεσαίων, σπειροειδών και βαθιών/κεντρικών περιτονικών αλυσίδων και η σχέση τους με το υπόλοιπο σώμα. Εφαρμόζουμε ένα ολογραφικό μοντέλο διάγνωσης και θεραπείας και η λειτουργική διάγνωση βασίζεται σε μια ακριβή αξιολόγηση όλων των εμπλεκόμενων δομών και αλληλεπιδράσεων, με στόχο τον εντοπισμό των κύριων χαρακτηριστικών της σωματικής δυσλειτουργίας.

Το ιατρικό ιστορικό είναι επίσης απαραίτητο για τον εντοπισμό άλλων επιρροών, π.χ. τρόπος ζωής, διατροφή κ.λπ.

ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΈΣ

Χρησιμοποιούμε παγκόσμιες και τοπικές δοκιμές. Αυτές οι δοκιμασίες χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών των περιτονιών, διαταραχής της στάσης του σώματος ή ανισορροπίας των περιτονιών και δείχνουν την προσαρμοστικότητα του ατόμου.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες δοκιμές:

Προσδιορισμός δυσαρμονίας/δυσλειτουργίας του νευρομυοπεριτονιακού συστήματος:

  • Δοκιμή αρμονικού τόνου στάσης: Αυτό παρέχει πληροφορίες για την ολοκλήρωση μεταξύ των μυοπεριτονιακών αλυσίδων, του διαφράγματος και των μεταβατικών περιοχών της σπονδυλικής στήλης.
  • Μνήμη, συγκέντρωση Δοκιμασία Fukuda: Αυτή δείχνει την ολοκλήρωση στη δυναμική και αμφίπλευρη κατανομή του μυϊκού και αντιβαρυτικού τόνου που προκαλείται από το αυχενικοσπονδυλικό αντανακλαστικό,
  • Δοκιμή TMG Fukuda. Αυτό δείχνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των επιδράσεων της λειτουργίας των γνάθων στο σώμα
  • Δοκιμασία Romberg: παρέχει στοιχεία για την ενσωμάτωση των νευρολογικών οφθαλμοκεφαλικών αντανακλαστικών με τα στατικά αιθουσαία αντανακλαστικά.

Διαφοροποίηση ανιούσας και κατιούσας αλυσίδας, πρωτογενείς περιοχές δυσλειτουργίας και ιεράρχηση

  • Κατακόρυφη δοκιμασία κατά Barré: Η δοκιμασία αυτή διακρίνει μεταξύ ανοδικών, καθοδικών, μικτών, ουδέτερων ή αποσυμπιεσμένων αλυσίδων.
  • Μορφοδυναμική δοκιμή των άνω και κάτω άκρων: Η εξέταση αυτή παρέχει πληροφορίες για διαταραχές των οργάνων ή των μυοσκελετικών δομών
Ένα διάγραμμα που απεικονίζει τις διάφορες θέσεις του σώματος ενός ατόμου, ιδίως στο πλαίσιο της οστεοπαθητικής και της αθλητικής οστεοπαθητικής.
Ένα διάγραμμα ροής που απεικονίζει τη διαδικασία μιας κλινικής δοκιμής, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της αθλητικής οστεοπαθητικής στο Αμβούργο.

Προσδιορισμός δυσλειτουργικών βασικών περιοχών:

  • Τεστ ακοής: προσδιορίζει τις περιοχές με τη μεγαλύτερη ένταση στο σώμα.
  • Δοκιμασία δείκτη: υποδεικνύει την παρουσία σωματικής δυσλειτουργίας σε μια συγκεκριμένη περιοχή μέσω της μεταβολής του νευρομυοπεριτονιακού τόνου.
  • Οφθαλμοκινητική δοκιμασία: Αυτή εξετάζει τη συσχέτιση μεταξύ των οφθαλμικών μυών, των ημικυκλικών καναλιών, της κρανιακής νεύρωσης και της παρουσίας σωματικών δυσλειτουργιών.
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΌ ΚΑΙ ΠΕΠΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ

Για τον οστεοπαθητικό που θεραπεύει αθλητές, γίνεται συνήθεια να αντιμετωπίζει την εκάστοτε σωματική δραστηριότητα σε σχέση με τις επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η πέψη αποτελεί μείζον θέμα στην αθλητιατρική. Η δυσλειτουργική πέψη μειώνει την αθλητική απόδοση.

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΣ

Ωστόσο, η θεραπεία των αθλητών δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση των ατυχημάτων. Οι μετατραυματικές προσαρμογές μπορούν να μειώσουν την απόδοση, έστω και ελάχιστα, χωρίς οι ίδιες να έρχονται στο προσκήνιο. Η αναγνώριση αυτών των ανεπαίσθητων αλλαγών και η συνεκτίμησή τους στη θεραπεία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της απόδοσης, αλλά κυρίως για την πρόληψη των τραυματισμών.

Δύο ποδοσφαιριστές παίζουν αθλητική οστεοπαθητική.

ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΎΛΟ

Τέλος, οι ειδικές για το άθλημα διατροφικές και φυσιολογικές γνώσεις είναι απαραίτητες. Επειδή εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές, ένας παίκτης του γκολφ χρειάζεται εντελώς διαφορετική διατροφή από έναν αθλητή δύναμης ή έναν μαραθωνοδρόμο. Οι δογματικές διατροφικές συμβουλές είναι αντιπαραγωγικές εδώ, αλλά οι εξατομικευμένες λύσεις είναι απαραίτητες.

"Ο οστεοπαθητικός που έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία την έχει επειδή αναζητά τη γνώση του στη φύση και υπακούει στις διδαχές της. Τότε επιτυγχάνει καλά αποτελέσματα".

ANDREW TAYLOR ΑΚΌΜΑ

ΓΙΑΤΊ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΕΊ ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ Η ΑΠΌΔΟΣΗ ΕΝΌΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΆ ΠΑΡΑΚΙΝΗΜΈΝΟΥ ΑΘΛΗΤΉ;

Εδώ, είναι σημαντικό για τον οστεοπαθητικό να έχει βαθιά γνώση του ανοσοποιητικού συστήματος και του συστήματος αναγέννησης, ώστε να μπορεί να θεραπεύσει κατάλληλα. Στην οστεοπαθητική θεραπεία, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε μια πιθανή ανισορροπία μεταξύ στρες και ανθεκτικότητας και υπερπροπόνησης.

Ο άξονας του ανοσοποιητικού συστήματος και του στρες, ο άξονας του μεταβολισμού και ο άξονας του αυτόνομου νευρικού συστήματος παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και η μιτοχονδριακή δραστηριότητα στον οργανισμό. Οξεία περιφερική κόπωση - πιθανές αιτίες. Πολλές από τις βλάβες του αθλητή σχετίζονται με τη μειωμένη δραστηριότητα αυτών των αξόνων. Για παράδειγμα, εμπλέκονται επίσης στην οξεία ή χρόνια περιφερική κόπωση και η λεπτομερής ρύθμιση αυτών των συστημάτων σε σχέση με τον αθλητισμό αποτελεί ουσιαστικό μέρος της θεραπείας των αθλητών.

"Όταν όλα τα συστήματα του σώματος είναι καλά οργανωμένα, επικρατεί υγεία".

ANDREW TAYLOR ΑΚΌΜΑ

Μια γυναίκα με σορτσάκι συμμετέχει σε αγώνα δρόμου.
Ένας άνδρας εκτελεί ασκήσεις squat με μπάρα και αναζητά την εμπειρία ενός οστεοπαθητικού στο Αμβούργο.

ΜΥΪΚΉ ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ

Η γνώση της μυϊκής φυσιολογίας είναι επίσης πολύ πιο σημαντική στη θεραπεία των αθλητών από ό,τι για άλλους ασθενείς.

Για παράδειγμα, οι μύες του άνω μέρους του σώματος αποτελούνται από διαφορετικές μυϊκές ίνες από τους μύες των ποδιών. Επομένως, απαιτούν διαφορετικές πηγές ενέργειας και προκαλούν διαφορετικά αποτελέσματα στο σώμα, όπως διαδικασίες που προάγουν ή αναστέλλουν τη φλεγμονή. Η ειδική για τον αθλητισμό προπόνηση τις διεγείρει πολύ διαφορετικά, γεγονός που έχει συνέπειες για την κατανόηση της πιθανής ευαισθησίας σε τραυματισμούς καθώς και για τη θεραπεία των αθλητικών τραυματισμών.

"Ακούστε την καρδιά σας και μιλήστε της. Μίλα σε όλα μέσα σου"

TORSTEN LIEM

ΟΞΕΊΕΣ ΚΑΙ ΧΡΌΝΙΕΣ ΚΑΚΏΣΕΙΣ

Τέλος, η θεραπεία των χρόνιων τραυματισμών διαφέρει σημαντικά από εκείνη των οξέων τραυματισμών. Εδώ, η γνώση των μηχανισμών και των παραγόντων για την προφύλαξη, τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και την ανάρρωση είναι απαραίτητη.

Οι πρωτογενείς τραυματισμοί αντιπροσωπεύουν μόνο 20%, ενώ οι δευτερογενείς τραυματισμοί συμβαίνουν περίπου 4 φορές συχνότερα. Οι 80% των τραυματισμών είναι χωρίς επαφή. Οι τελευταίοι μπορούν να προληφθούν με επιτυχία με διάφορα μέτρα. Για παράδειγμα, η μυοσκελετική ελευθερία από τραυματισμούς επηρεάζεται έντονα από το σωματικό βάρος (ακριβέστερα από τον ΔΜΣ) και την ηλικία. Το κοιλιακό λίπος αποτελεί κίνδυνο για τραυματισμούς.

Οι χρονοβιολογικές επιδράσεις, όπως ο ύπνος και η ποιότητα του ύπνου, διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

"Έμπνευση από φίλο σε φίλο: Το κλειδί είναι το Be In The Now. Flow from the Heart. Κρατήστε το μυαλό ουσιαστικά παρόν, ρέοντας με την επίγνωση της αναπνοής στο Τώρα "

TORSTEN LIEM

Μια τενίστρια εξασκείται στο χτύπημα με τη ρακέτα και ενσωματώνει αθλητικές οστεοπαθητικές τεχνικές.

ΤΡΟΦΙΜΑ

Τέλος, οι ειδικές για το άθλημα διατροφικές και φυσιολογικές γνώσεις είναι απαραίτητες. Επειδή εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές, ένας παίκτης του γκολφ χρειάζεται εντελώς διαφορετική διατροφή από έναν αθλητή δύναμης ή έναν μαραθωνοδρόμο. Οι δογματικές διατροφικές συμβουλές είναι αντιπαραγωγικές εδώ, αλλά οι εξατομικευμένες λύσεις είναι απαραίτητες.

ΜΥΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΈΣ ΑΛΥΣΊΔΕΣ

Ουσιαστικά, η δομή της περιτονίας σχηματίζει ένα δίκτυο επικοινωνίας και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο σύστημα μέσω έξυπνης ψηλάφησης.

Οι μυϊκές συσπάσεις τεντώνουν τον μυ και την περιτονία του (επιμύιο, περιμύιο, ενδομύιο και τένοντες), αλλά και τα μεσομυϊκά του διαφράγματα και τη σχετική συσκευή της συνδεσμικής κάψας. Καθώς αυτό συχνά πραγματοποιείται στα όρια της απόδοσης στον αθλητισμό, ακόμη και οι παραμικρές ανισορροπίες μπορεί να θεωρηθεί ότι ελαχιστοποιούν την απόδοση στην καλύτερη περίπτωση ή αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού στη χειρότερη. Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν την υπόθεση ότι το μυοπεριτονιακό δίκτυο παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατανομή της δύναμης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η θεραπεία του περιτονικού συστήματος δεν ενδείκνυται μόνο για τα παράπονα, αλλά μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για τη βελτίωση της απόδοσης.

Όλες οι εγκάρσιες μυοπεριτονιακές δομές του σώματος είναι επίσης σημαντικές. Από τη μία πλευρά, παρέχουν σταθερότητα και, από την άλλη, θεωρούνται περιοχή διέλευσης και είναι επίσης πολύ σημαντικές για τη στάση του σώματος. Το διάφραγμα, για παράδειγμα, έχει άμεσες συνδέσεις με τις περιτονίες των μυών του psoas, του quadratus lumborum και των κοιλιακών μυών. Συνεπώς, μπορεί να επηρεάσει τη μετάδοση της δύναμης στα πόδια καθώς και στα όργανα πάνω και κάτω από αυτά και την αναπνοή.

Η περιτονία έχει το δικό της πλούσιο αγγειακό σύστημα που αναστομώνεται έντονα με τα αγγεία του περιβάλλοντος ιστού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον αθλητισμό και ξεχνιέται από τους περισσότερους επαγγελματίες.

Τα νεύρα διατρέχουν τις περιτονίες όπως και τα αγγεία. Οι περιτονίες είναι πλούσια νευρωμένες. Υπάρχουν περίπου 10 φορές περισσότεροι υποδοχείς στις περιτονίες απ' ό,τι στους μύες. Άλλες αλληλεπιδράσεις είναι επίσης σημαντικές στους αθλητές. Για παράδειγμα, τα περισσότερα αισθητικά νεύρα συνδέονται με το μυοπεριτονιακό σύστημα. Αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για τη θερμορύθμιση και τη χημειορύθμιση, αλλά μπορούν επίσης να διεγερθούν μηχανικά, δηλαδή μέσω της κίνησης. Ειδικότερα, εδώ μπορεί να εμπλέκονται ακραίες καταπονήσεις, όπως στις αντοχές ή στις πολεμικές τέχνες ή στα σπριντ, ή πολύ μεγάλης διάρκειας καταπονήσεις, όπως στα αθλήματα αντοχής. Η μυοπεριτονιακή κινητοποίηση μπορεί να επιτύχει άμεση και διαρκή παραμόρφωση των ιστών σε πολύ χαλαρό συνδετικό ιστό.

Ένας άνδρας δέχεται θεραπευτικό μασάζ από φυσιοθεραπευτή που ειδικεύεται στην αθλητική οστεοπαθητική.
Μια γυναίκα δέχεται αθλητικό οστεοπαθητικό μασάζ στο γόνατο στο Αμβούργο.
Ένας άνδρας στέκεται μπροστά από έναν πλαστικό ιστό αράχνης σε μια κλινική οστεοπαθητικής στο Αμβούργο.

Το σύστημα των εν τω βάθει περιτονιών δρα μέσω της σύνδεσης με την κεφαλή μέσω της σκληρής μήνιγγας της σπονδυλικής στήλης, των επιμήκων πρόσθιων και οπίσθιων συνδέσμων και των μυοπεριτονιακών αλυσίδων των μυών της πλάτης. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση του πόνου στην πλάτη.

Ανάλογα με τον περιτονικό ιστό, αυτός αντιδρά διαφορετικά στις τεχνικές, π.χ. το διάμεσο μυοπεριτονιακό σύστημα αντιδρά στη θερμοκρασία, τη μηχανική πίεση και τη δόνηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε πολυάριθμα μοντέλα και προσεγγίσεις περιτονικής θεραπείας στη θεραπεία των αθλητών, όπως

Μοντέλο νευρομυοπεριτονιακής στάσης

Μυοπεριτονιακή κινητοποίηση

Μυοπεριτονιακά σημεία ενεργοποίησης

Μυοπεριτονιακή χαλάρωση

Τεχνική ισορροπημένης τάσης των συνδέσμων (BLT),

Απελευθέρωση λεμφο-φάσματος

Θεραπεία των περιτονιών του αγγειακού και νευρικού συστήματος

και πολλά άλλα.

Εκτός αυτού, η εξέταση των μυοπεριτονιακών αλυσίδων στους αθλητές είναι εξίσου σημαντική με την ενσωμάτωση των αρθρικών, οργανικών, νευρικών και αγγειακών δυσλειτουργιών στη θεραπεία του περιτονικού συστήματος.

Οστεοπαθητική Αμβούργο

BLOG ΥΓΕΊΑΣ LIEM

Με το ιστολόγιό μου θα ήθελα να καταστήσω τον τομέα της ολιστικής υγείας, που αποτελείται από εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές ιδέες για το ΝΟΥ, το ΣΩΜΑ και τον ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ, προσιτό στο ευρύ κοινό.

Ενημερωτικό δελτίο Healthblog

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Σε τακτά χρονικά διαστήματα αποστέλλουμε ένα ενημερωτικό δελτίο με βίντεο, podcasts και άρθρα σχετικά με το θέμα της υγείας.

Θα θέλατε μια διαβούλευση;
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Καλέστε στο
elGreek