ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά

Γενικές σημειώσεις

Οι ακόλουθες ανακοινώσεις παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου που παρατίθεται κάτω από το παρόν κείμενο.

Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο
Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή του ιστότοπου στην ενότητα "Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων" της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν μας τα παρέχετε. Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα ή με τη συγκατάθεσή σας από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνος προβολής της σελίδας). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να διασφαλιστεί η παροχή της ιστοσελίδας χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ανά πάσα στιγμή δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον αποδέκτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή σχετικά με αυτό και άλλα ερωτήματα σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων.

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων

Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, η συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας μπορεί να αναλυθεί στατιστικά. Αυτό γίνεται κυρίως με τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα ανάλυσης μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.

2. φιλοξενία

Φιλοξενούμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με τον ακόλουθο πάροχο:

Εξωτερική φιλοξενία

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται εξωτερικά. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποθηκεύονται στους διακομιστές του/των οικοδεσπότη/ων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διευθύνσεις IP, αιτήματα επικοινωνίας, μετα- και επικοινωνιακά δεδομένα, συμβατικά δεδομένα, στοιχεία επικοινωνίας, ονόματα, προσβάσεις στον ιστότοπο και άλλα δεδομένα που παράγονται μέσω ενός ιστότοπου.

Η εξωτερική φιλοξενία πραγματοποιείται με σκοπό την εκπλήρωση της σύμβασης με τους δυνητικούς και υφιστάμενους πελάτες μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO) και προς το συμφέρον της ασφαλούς, γρήγορης και αποτελεσματικής παροχής της διαδικτυακής μας προσφοράς από επαγγελματία πάροχο (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ DSGVO). Εφόσον έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO και του άρθρου 25 παρ. 1 TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Ο/οι οικοδεσπότης/ες μας θα επεξεργάζεται/ονται τα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκτέλεσής τους και την τήρηση των οδηγιών μας σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους οικοδεσπότες:

Sascha Wendnet
Am Stadtbad 39C
29451 Dannenberg (Elbe)

Επεξεργασία εργασίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών (AVV) για τη χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας. Πρόκειται για μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι η εν λόγω υπηρεσία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

3 Γενικές σημειώσεις και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο (π.χ. επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων δεν είναι δυνατή.

Σημείωση σχετικά με τον αρμόδιο φορέα

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Torsten Liem
Frahmredder 16
22393 Αμβούργο

Τηλέφωνο: +49 - (0)40 39 35 14
E-mail: praxis@osteopathie-liem.de

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Περίοδος αποθήκευσης

Εκτός εάν έχει καθοριστεί μια πιο συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης στην παρούσα πολιτική απορρήτου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν σε εμάς έως ότου εκλείψει ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων. Εάν προβάλλετε αιτιολογημένο αίτημα διαγραφής ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπτούς λόγους για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με τη φορολογική ή εμπορική νομοθεσία)- στην τελευταία περίπτωση, τα δεδομένα θα διαγραφούν αφού οι λόγοι αυτοί παύσουν να ισχύουν.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO ή του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) DSGVO, εάν γίνεται επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 DSGVO. Σε περίπτωση ρητής συγκατάθεσης για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται επίσης βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO. Εάν έχετε συναινέσει στην αποθήκευση cookies ή στην πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική σας συσκευή (π.χ. μέσω αποτυπωμάτων συσκευής), η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται επιπλέον βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 του TTDSG. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν τα δεδομένα σας απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. β DSGVO. Επιπλέον, εάν τα δεδομένα σας απαιτούνται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, τα επεξεργαζόμαστε βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. γ DSGVO. Επιπλέον, η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει του έννομου συμφέροντός μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ DSGVO. Πληροφορίες σχετικά με τη σχετική νομική βάση σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση παρέχονται στις επόμενες παραγράφους της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Σημείωση σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ και άλλες τρίτες χώρες

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε εργαλεία από εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ ή σε άλλες τρίτες χώρες, οι οποίες δεν είναι ασφαλείς σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Εάν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε αυτές τις τρίτες χώρες και να υποβληθούν εκεί σε επεξεργασία. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στις χώρες αυτές δεν μπορεί να διασφαλιστεί επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με εκείνο της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παραδίδουν προσωπικά δεδομένα σε αρχές ασφαλείας, χωρίς εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων να μπορείτε να κινηθείτε νομικά εναντίον αυτού. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι αμερικανικές αρχές (π.χ. υπηρεσίες πληροφοριών) να επεξεργάζονται, να αξιολογούν και να αποθηκεύουν μόνιμα τα δεδομένα σας που βρίσκονται σε αμερικανικούς διακομιστές για σκοπούς παρακολούθησης. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε ήδη δώσει ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Δικαίωμα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και στο άμεσο μάρκετινγκ (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

ΕΆΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 6 ABS. 1 LIT. E Ή F DSGVO, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΣΑΣ. Η ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΗ ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΡΕΘΕΊ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΔΉΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ. ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΠΛΈΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ, ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΊΞΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΝΌΜΙΜΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΎΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΏΝ ΣΑΣ, Ή Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊ ΤΗ ΔΙΕΚΔΊΚΗΣΗ, ΆΣΚΗΣΗ Ή ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΝΟΜΙΚΏΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ ΠΕΡΊ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ).

ΕΆΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΑΣ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΎΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΌΓΩ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ- ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΆΜΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΠΡΟΏΘΗΣΗ. ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡ. 2 DSGVO).

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, του τόπου εργασίας τους ή του τόπου της εικαζόμενης παραβίασης. Το δικαίωμα προσφυγής δεν θίγει οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή δικαστικό ένδικο μέσο.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να σας παραδώσουμε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε εκτέλεση σύμβασης σε εσάς ή σε τρίτους σε κοινό, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο εφόσον είναι τεχνικά εφικτό.

Πληροφορίες, διόρθωση και διαγραφή

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον αποδέκτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, κατά περίπτωση, το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για το σκοπό αυτό και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υφίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει, συνήθως χρειαζόμαστε χρόνο για να το ελέγξουμε. Κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγινε/γίνεται παράνομα, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί της διαγραφής.
 • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για την άσκηση, υπεράσπιση ή επιβολή νομικών αξιώσεων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής.
 • Εάν έχετε υποβάλει αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 DSGVO, πρέπει να γίνει εξισορρόπηση των συμφερόντων σας και των δικών μας. Εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί ποιανού συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα αυτά μπορούν - εκτός από την αποθήκευση - να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή ερωτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστή του ιστότοπου, ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Ένσταση σε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης αποτύπωσης για την αποστολή διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού που δεν έχει ζητηθεί ρητά. Οι διαχειριστές των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, όπως τα μηνύματα spam.

4. συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Cookies

Οι σελίδες μας στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν τα λεγόμενα "cookies". Τα cookies είναι μικρά πακέτα δεδομένων και δεν προκαλούν καμία βλάβη στην τελική σας συσκευή. Αποθηκεύονται είτε προσωρινά για τη διάρκεια μιας συνεδρίας (session cookies) είτε μόνιμα (permanent cookies) στην τελική σας συσκευή. Τα cookies συνόδου διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στην τελική σας συσκευή έως ότου τα διαγράψετε μόνοι σας ή έως ότου διαγραφούν αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας.

Τα cookies μπορεί να προέρχονται από εμάς (first-party cookies) ή από τρίτες εταιρείες (τα λεγόμενα third-party cookies). Τα cookies τρίτων επιτρέπουν την ενσωμάτωση ορισμένων υπηρεσιών τρίτων εταιρειών σε ιστότοπους (π.χ. cookies για την επεξεργασία υπηρεσιών πληρωμών).

Τα cookies έχουν διάφορες λειτουργίες. Πολλά cookies είναι τεχνικά απαραίτητα, καθώς ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά (π.χ. η λειτουργία του καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Άλλα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών ή για διαφημιστικούς σκοπούς.

Τα cookies που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας, για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που έχετε ζητήσει (π.χ. για τη λειτουργία καλαθιού αγορών) ή για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου (π.χ. cookies για τη μέτρηση του διαδικτυακού κοινού) (απαραίτητα cookies) αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO, εκτός εάν ορίζεται άλλη νομική βάση. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αποθηκεύει τα απαραίτητα cookies για την τεχνικά άψογη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εφόσον έχει ζητηθεί η συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies και συγκρίσιμων τεχνολογιών αναγνώρισης, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει αυτής της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO και άρθρο 25 παρ. 1 TTDSG)- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Μπορείτε να μάθετε ποια cookies και ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Συναίνεση με τους Usercentrics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία συγκατάθεσης της Usercentrics για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ορισμένων cookies στην τελική σας συσκευή ή για τη χρήση ορισμένων τεχνολογιών και να την τεκμηριώσει με τρόπο συμβατό με την προστασία των δεδομένων. Ο πάροχος αυτής της τεχνολογίας είναι η Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Μόναχο, Γερμανία, δικτυακός τόπος: https://usercentrics.com/de/ (εφεξής "Usercentrics").

Όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στη Usercentrics:

 • Τη συγκατάθεσή σας ή την ανάκληση της συγκατάθεσής σας
 • Η διεύθυνση IP σας
 • Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας
 • Πληροφορίες για το τερματικό σας
 • Ώρα της επίσκεψής σας στον ιστότοπο

Επιπλέον, η Usercentrics αποθηκεύει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, προκειμένου να είναι σε θέση να κατανέμει τις συγκαταθέσεις που σας έχουν χορηγηθεί ή την ανάκλησή τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται έως ότου μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, διαγράψετε το cookie της Usercentrics μόνοι σας ή παύσει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων. Οι υποχρεωτικές νομικές υποχρεώσεις αποθήκευσης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Το πανό Usercentrics σε αυτόν τον ιστότοπο διαμορφώθηκε με τη βοήθεια της eRecht24. Μπορείτε να το αναγνωρίσετε από το γεγονός ότι το λογότυπο της eRecht24 εμφανίζεται στο πανό. Για να εμφανιστεί το λογότυπο της eRecht24 στο πανό, δημιουργείται μια σύνδεση με τον διακομιστή εικόνων της eRecht24. Κατά τη διαδικασία, μεταδίδεται επίσης η διεύθυνση IP, η οποία όμως αποθηκεύεται μόνο σε ανώνυμη μορφή στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Ο διακομιστής εικόνας eRecht24 βρίσκεται στη Γερμανία με γερμανικό πάροχο. Το ίδιο το πανό παρέχεται αποκλειστικά από την Usercentrics.

Το Usercentrics χρησιμοποιείται για την απόκτηση της νομικά απαιτούμενης συγκατάθεσης για τη χρήση ορισμένων τεχνολογιών. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) DSGVO.

Επεξεργασία εργασίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών (AVV) για τη χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας. Πρόκειται για μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι η εν λόγω υπηρεσία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι τα εξής:

 • Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • URL παραπομπής
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
 • Ώρα του αιτήματος του διακομιστή
 • Διεύθυνση IP

Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Η συλλογή αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά άψογη παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστότοπού του - για το σκοπό αυτό πρέπει να συλλέγονται τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή.

Αίτημα μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ, το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν (όνομα, ερώτημα), θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του αιτήματός σας. Δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκτέλεση σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική επεξεργασία των ερωτημάτων που μας απευθύνονται (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO), εφόσον έχει ζητηθεί- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση τους ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. αφού ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις - ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης - δεν θίγονται.

ProvenExpert

Έχουμε ενσωματώσει τις σφραγίδες αξιολόγησης από την ProvenExpert σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Βερολίνο, https://www.provenexpert.com.

Η σφραγίδα ProvenExpert μας επιτρέπει να εμφανίζουμε τις κριτικές πελατών που υποβάλλονται στην ProvenExpert σχετικά με την εταιρεία μας σε μια σφραγίδα στον ιστότοπό μας. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, δημιουργείται μια σύνδεση με την ProvenExpert, ώστε η ProvenExpert να μπορεί να διαπιστώσει ότι έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας. Επιπλέον, η ProvenExpert συλλέγει τις γλωσσικές σας ρυθμίσεις προκειμένου να εμφανίζει τη σφραγίδα στην επιλεγμένη εθνική γλώσσα.

Η χρήση του ProvenExpert βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για μια όσο το δυνατόν πιο κατανοητή παρουσίαση των αξιολογήσεων των πελατών. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO και του άρθρου 25 παρ. 1 TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. αποτύπωση δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

5. μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Facebook

Σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν ενσωματωθεί στοιχεία του κοινωνικού δικτύου Facebook. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται διαβιβάζονται επίσης στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των στοιχείων κοινωνικής δικτύωσης του Facebook εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Όταν το στοιχείο κοινωνικής δικτύωσης είναι ενεργό, δημιουργείται απευθείας σύνδεση μεταξύ της τελικής σας συσκευής και του διακομιστή του Facebook. Το Facebook λαμβάνει έτσι τις πληροφορίες ότι έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Like" του Facebook ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου στο προφίλ σας στο Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με το λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε καμία γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Facebook. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεση, η προαναφερθείσα υπηρεσία χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO και του άρθρου 25 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εφόσον δεν έχει ληφθεί συγκατάθεση, η χρήση της υπηρεσίας βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βαθμό που τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια του εργαλείου που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook, εμείς και η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία αυτή των δεδομένων (άρθρο 26 DSGVO). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και την προώθησή τους στο Facebook. Η επεξεργασία από το Facebook που λαμβάνει χώρα μετά τη διαβίβαση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι υποχρεώσεις που μας αναλογούν από κοινού έχουν καθοριστεί σε συμφωνία κοινής επεξεργασίας. Μπορείτε να βρείτε το κείμενο της συμφωνίας στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή των πληροφοριών απορρήτου κατά τη χρήση του εργαλείου Facebook και για την ασφαλή εφαρμογή του εργαλείου στην ιστοσελίδα μας. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook. Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (π.χ. αιτήματα για πληροφορίες) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook απευθείας στο Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σε εμάς, είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβιβάσουμε στο Facebook.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 και https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Twitter είναι ενσωματωμένες σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι λειτουργίες αυτές προσφέρονται από την Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ιρλανδία.

Όταν το στοιχείο κοινωνικών μέσων είναι ενεργό, δημιουργείται απευθείας σύνδεση μεταξύ της τελικής σας συσκευής και του διακομιστή του Twitter. Το Twitter λαμβάνει έτσι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας το Twitter και τη λειτουργία "Re-Tweet", οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με το λογαριασμό σας στο Twitter και γίνονται γνωστοί σε άλλους χρήστες. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε καμία γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Twitter. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου του Twitter στη διεύθυνση: https://twitter.com/de/privacy.

Εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεση, η προαναφερθείσα υπηρεσία χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO και του άρθρου 25 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εφόσον δεν έχει ληφθεί συγκατάθεση, η χρήση της υπηρεσίας βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου του Twitter στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στην ενότητα https://twitter.com/account/settings Αλλαγή.

Instagram

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Instagram είναι ενσωματωμένες σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι λειτουργίες αυτές προσφέρονται από την Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Όταν το στοιχείο κοινωνικής δικτύωσης είναι ενεργό, δημιουργείται απευθείας σύνδεση μεταξύ της τελικής σας συσκευής και του διακομιστή του Instagram. Το Instagram λαμβάνει έτσι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Instagram, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου με το προφίλ σας στο Instagram κάνοντας κλικ στο κουμπί Instagram. Αυτό επιτρέπει στο Instagram να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε καμία γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Instagram.

Εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεση, η προαναφερθείσα υπηρεσία χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO και του άρθρου 25 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εφόσον δεν έχει ληφθεί συγκατάθεση, η χρήση της υπηρεσίας βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βαθμό που τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια του εργαλείου που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook ή το Instagram, εμείς και η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία αυτή των δεδομένων (άρθρο 26 DSGVO). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και τη διαβίβασή τους στο Facebook ή το Instagram. Η επεξεργασία από το Facebook ή το Instagram που λαμβάνει χώρα μετά τη διαβίβαση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι κοινές μας υποχρεώσεις έχουν καθοριστεί σε μια κοινή συμφωνία επεξεργασίας. Μπορείτε να βρείτε το κείμενο της συμφωνίας στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή των πληροφοριών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του εργαλείου Facebook ή Instagram και για την εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας με τρόπο που να είναι ασφαλής από άποψη προστασίας δεδομένων. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων Facebook και Instagram. Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (π.χ. αιτήματα παροχής πληροφοριών) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook ή το Instagram απευθείας στο Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σε εμάς, είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβιβάσουμε στο Facebook.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 και https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί στοιχεία του δικτύου LinkedIn. Ο πάροχος είναι η LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μια σελίδα αυτού του ιστότοπου που περιέχει στοιχεία από το LinkedIn, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του LinkedIn. Το LinkedIn ενημερώνεται ότι έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Προτείνω" του LinkedIn και είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο LinkedIn, είναι δυνατόν το LinkedIn να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με εσάς και το λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε καμία γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το LinkedIn.

Εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεση, η προαναφερθείσα υπηρεσία χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO και του άρθρου 25 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εφόσον δεν έχει ληφθεί συγκατάθεση, η χρήση της υπηρεσίας βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του LinkedIn στη διεύθυνση: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί στοιχεία του δικτύου XING. Ο πάροχος είναι η New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Αμβούργο, Γερμανία.

Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μια από τις σελίδες μας που περιέχουν στοιχεία από το XING, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του XING. Απ' όσο γνωρίζουμε, δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Ειδικότερα, δεν αποθηκεύονται διευθύνσεις IP ούτε αξιολογείται η συμπεριφορά χρήσης.

Εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεση, η προαναφερθείσα υπηρεσία χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO και του άρθρου 25 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εφόσον δεν έχει ληφθεί συγκατάθεση, η χρήση της υπηρεσίας βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και το κουμπί XING Share, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του XING στη διεύθυνση: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. εργαλεία ανάλυσης και διαφήμισης

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία.

Το Google Analytics επιτρέπει στον διαχειριστή του ιστότοπου να αναλύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου. Με τον τρόπο αυτό, ο διαχειριστής του ιστότοπου λαμβάνει διάφορα δεδομένα χρήσης, όπως οι προβολές σελίδων, η διάρκεια παραμονής, τα χρησιμοποιούμενα λειτουργικά συστήματα και η προέλευση του χρήστη. Τα δεδομένα αυτά αντιστοιχίζονται στην αντίστοιχη τελική συσκευή του χρήστη. Δεν πραγματοποιείται εκχώρηση σε αναγνωριστικό χρήστη.

Επιπλέον, το Google Analytics μας επιτρέπει να καταγράφουμε τις κινήσεις και τα κλικ του ποντικιού και της κύλισης, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, το Google Analytics χρησιμοποιεί διάφορες προσεγγίσεις μοντελοποίησης για να συμπληρώσει τα σύνολα δεδομένων που συλλέγονται και χρησιμοποιεί τεχνολογίες μηχανικής μάθησης στην ανάλυση δεδομένων.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς του (π.χ. cookies ή αποτυπώματα συσκευών). Οι πληροφορίες που συλλέγει η Google σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO και το άρθρο 25 παράγραφος 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Ανωνυμοποίηση IP

Έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από τη Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν μεταδοθεί στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του δικτυακού τόπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά στο Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία "δημογραφικά χαρακτηριστικά" του Google Analytics προκειμένου να μπορεί να εμφανίζει κατάλληλες διαφημίσεις στους επισκέπτες του ιστότοπου στο πλαίσιο του διαφημιστικού δικτύου της Google. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών που περιλαμβάνουν δηλώσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google, καθώς και από δεδομένα επισκεπτών από τρίτους παρόχους. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων διαφήμισης στο λογαριασμό σας στη Google ή να απαγορεύσετε γενικά τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, όπως φαίνεται στο στοιχείο "Ένσταση στη συλλογή δεδομένων".

Επεξεργασία εργασίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με την Google και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

Meta Pixel (πρώην Facebook Pixel)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το pixel δράσης επισκεπτών από το Facebook/Meta για τη μέτρηση μετατροπών. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται διαβιβάζονται επίσης στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Με αυτόν τον τρόπο, η συμπεριφορά των επισκεπτών της σελίδας μπορεί να παρακολουθείται αφού έχουν ανακατευθυνθεί στον ιστότοπο του παρόχου κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση του Facebook. Αυτό επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων Facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς και τη βελτιστοποίηση μελλοντικών μέτρων διαφήμισης.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα για εμάς ως διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Facebook, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και το Facebook να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για τους δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να εμφανίζει διαφημίσεις σε σελίδες του Facebook καθώς και εκτός Facebook. Αυτή η χρήση των δεδομένων δεν μπορεί να επηρεαστεί από εμάς ως διαχειριστή του ιστότοπου.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO και το άρθρο 25 παράγραφος 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Χρησιμοποιούμε την προηγμένη λειτουργία αντιστοίχισης μέσα στο meta pixel.

Η προηγμένη αντιστοίχιση μας επιτρέπει να διαβιβάζουμε στη Meta (Facebook) διάφορους τύπους δεδομένων (π.χ. τόπος διαμονής, πολιτεία, ταχυδρομικός κώδικας, κατακερματισμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονόματα, φύλο, ημερομηνία γέννησης ή αριθμός τηλεφώνου) των πελατών και των υποψήφιων πελατών μας που συλλέγουμε μέσω του ιστότοπού μας. Αυτή η ενεργοποίηση μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε τις διαφημιστικές μας καμπάνιες στο Facebook με μεγαλύτερη ακρίβεια σε άτομα που ενδιαφέρονται για τις προσφορές μας. Επιπλέον, η προηγμένη αντιστοίχιση βελτιώνει την απόδοση των μετατροπών του ιστότοπου και ενισχύει τα Προσαρμοσμένα κοινά.

Στο βαθμό που τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια του εργαλείου που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook, εμείς και η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία αυτή των δεδομένων (άρθρο 26 DSGVO). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και την προώθησή τους στο Facebook. Η επεξεργασία από το Facebook που λαμβάνει χώρα μετά τη διαβίβαση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι υποχρεώσεις που μας αναλογούν από κοινού έχουν καθοριστεί σε συμφωνία κοινής επεξεργασίας. Μπορείτε να βρείτε το κείμενο της συμφωνίας στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή των πληροφοριών απορρήτου κατά τη χρήση του εργαλείου Facebook και για την ασφαλή εφαρμογή του εργαλείου στην ιστοσελίδα μας. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook. Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (π.χ. αιτήματα για πληροφορίες) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook απευθείας στο Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σε εμάς, είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβιβάσουμε στο Facebook.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum και https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας στην πολιτική απορρήτου του Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επαναληπτικής προώθησης "Προσαρμοσμένα κοινά" στην περιοχή Ρυθμίσεις διαφήμισης, κάτω από https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen απενεργοποίηση. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Facebook.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διαφήμιση βάσει χρήσης του Facebook στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. ενημερωτικό δελτίο

Δεδομένα ενημερωτικού δελτίου

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε από εσάς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Δεν συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα ή μόνο σε εθελοντική βάση. Για τη διαχείριση του ενημερωτικού δελτίου χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών αποστολής ενημερωτικών δελτίων, οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω.

MailPoet

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το MailPoet για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Ο πάροχος είναι η Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd, Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, της οποίας η μητρική εταιρεία εδρεύει στις ΗΠΑ (εφεξής MailPoet).

Το MailPoet είναι μια υπηρεσία με την οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να οργανωθεί και να αναλυθεί η αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Τα δεδομένα που καταχωρίζετε για τον σκοπό της λήψης ενημερωτικών δελτίων αποθηκεύονται στους διακομιστές μας, αλλά αποστέλλονται μέσω των διακομιστών της MailPoet, ώστε η MailPoet να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας που σχετίζονται με τα ενημερωτικά δελτία (υπηρεσία αποστολής MailPoet). Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://account.mailpoet.com/.

Ανάλυση δεδομένων από την MailPoet

Με τη βοήθεια του MailPoet, μπορούμε να αναλύουμε τις εκστρατείες μας για τα ενημερωτικά δελτία. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε αν ένα μήνυμα ενημερωτικού δελτίου ανοίχτηκε και ποιοι σύνδεσμοι, αν υπάρχουν, έγιναν κλικ. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να προσδιορίσουμε, μεταξύ άλλων, σε ποιους συνδέσμους έγινε κλικ ιδιαίτερα συχνά.

Επιπλέον, μπορούμε να δούμε αν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες ενέργειες που είχαν οριστεί προηγουμένως μετά το άνοιγμα/κλικ (ποσοστό μετατροπής). Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε αν πραγματοποιήσατε μια αγορά αφού κάνατε κλικ στο ενημερωτικό δελτίο.

Το MailPoet μας επιτρέπει επίσης να υποδιαιρούμε ("ομαδοποιούμε") τους παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με διάφορες κατηγορίες. Οι παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου μπορούν να υποδιαιρεθούν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο ή τον τόπο διαμονής, για παράδειγμα. Με αυτόν τον τρόπο, τα ενημερωτικά δελτία μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στις αντίστοιχες ομάδες-στόχους. Εάν δεν επιθυμείτε να αναλύει η MailPoet τα ενημερωτικά σας δελτία, πρέπει να διαγραφείτε από την εγγραφή σας. Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε έναν αντίστοιχο σύνδεσμο σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του MailPoet, ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://account.mailpoet.com/ και https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου της MailPoet στη διεύθυνση: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

Νομική βάση

Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή για το μέλλον.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://automattic.com/de/privacy/.

Περίοδος αποθήκευσης

Τα δεδομένα που παρέχετε για τον σκοπό της λήψης του ενημερωτικού δελτίου θα αποθηκεύονται από εμάς μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγράφονται από τη λίστα διανομής του ενημερωτικού δελτίου μετά τη διαγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο ή μετά την παύση του σκοπού. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ή να αποκλείσουμε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων κατά τη διακριτική μας ευχέρεια στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί από εμάς για άλλους σκοπούς δεν επηρεάζονται από αυτό.

Αφού διαγραφείτε από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να αποθηκευτεί από εμάς σε μια μαύρη λίστα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για να αποτρέψουμε μελλοντικές αποστολές. Τα δεδομένα από τη μαύρη λίστα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό αυτό και δεν θα συγχωνευθούν με άλλα δεδομένα. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το δικό σας συμφέρον όσο και το δικό μας συμφέρον για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO). Η αποθήκευση στη μαύρη λίστα δεν περιορίζεται χρονικά. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση, εάν τα συμφέροντά σας υπερτερούν του έννομου συμφέροντός μας.

Επεξεργασία εργασίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών (AVV) για τη χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας. Πρόκειται για μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι η εν λόγω υπηρεσία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

8. plugins και εργαλεία

YouTube με ενισχυμένη προστασία δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος ενσωματώνει βίντεο από τον ιστότοπο YouTube. Ο διαχειριστής των σελίδων είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Χρησιμοποιούμε το YouTube σε εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων. Σύμφωνα με το YouTube, αυτή η λειτουργία σημαίνει ότι το YouTube δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου πριν παρακολουθήσουν το βίντεο. Ωστόσο, η αποκάλυψη δεδομένων σε συνεργάτες του YouTube δεν αποκλείεται απαραίτητα από τη διευρυμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων. Έτσι, το YouTube δημιουργεί μια σύνδεση με το δίκτυο Google DoubleClick - ανεξάρτητα από το αν παρακολουθείτε ένα βίντεο.

Μόλις ξεκινήσετε ένα βίντεο του YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο, δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Αυτό ενημερώνει τον διακομιστή του YouTube για τις σελίδες μας που έχετε επισκεφθεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, επιτρέπετε στο YouTube να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό, αποσυνδεόμενοι από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Επιπλέον, μετά την έναρξη ενός βίντεο, το YouTube μπορεί να αποθηκεύσει διάφορα cookies στην τελική σας συσκευή ή να χρησιμοποιήσει συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης (π.χ. αποτύπωμα συσκευής). Με αυτόν τον τρόπο, το YouTube μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τα βίντεο, τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και την αποτροπή προσπαθειών απάτης.

Κατά περίπτωση, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν περαιτέρω διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων μετά την έναρξη ενός βίντεο στο YouTube, τις οποίες δεν ελέγχουμε.

Το YouTube χρησιμοποιείται για την ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ DSGVO. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO και του άρθρου 25 παρ. 1 TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο στο YouTube, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου τους στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Google Maps. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτή τη διαβίβαση δεδομένων. Εάν είναι ενεργοποιημένοι οι Χάρτες Google, η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γραμματοσειρές Google Fonts με σκοπό την ομοιόμορφη εμφάνιση γραμματοσειρών. Όταν καλείτε τους Χάρτες Google, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές ιστού στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας, προκειμένου να εμφανίζονται σωστά τα κείμενα και οι γραμματοσειρές.

Οι Χάρτες Google χρησιμοποιούνται για την ελκυστική παρουσίαση των ηλεκτρονικών μας προσφορών και για την εύκολη εύρεση των χώρων που υποδεικνύουμε στον ιστότοπο. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Εφόσον έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO και του άρθρου 25 παρ. 1 TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. αποτυπώματα συσκευών) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ και https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Wordfence

Έχουμε ενσωματώσει το Wordfence σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (εφεξής "Wordfence").

Η Wordfence χρησιμοποιείται για την προστασία του ιστότοπού μας από ανεπιθύμητη πρόσβαση ή κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις. Για το σκοπό αυτό, ο ιστότοπός μας εγκαθιστά μια μόνιμη σύνδεση με τους διακομιστές της Wordfence, ώστε η Wordfence να μπορεί να ελέγχει τις βάσεις δεδομένων της με τις προσβάσεις που πραγματοποιούνται στον ιστότοπό μας και να τις αποκλείει, εάν είναι απαραίτητο.

Η χρήση της Wordfence βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να προστατεύει τον ιστότοπό του όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO και του άρθρου 25 παρ. 1 TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. αποτύπωση δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής), όπως ορίζεται από τον TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Επεξεργασία εργασίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών (AVV) για τη χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας. Πρόκειται για μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι η εν λόγω υπηρεσία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

ManageWP

Διαχειριζόμαστε αυτόν τον ιστότοπο με τη βοήθεια του εργαλείου ManageWP. Ο πάροχος είναι η GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Βελιγράδι, Σερβία (εφεξής ManageWP).

Με το ManageWP, μπορούμε να παρακολουθούμε την ασφάλεια και την απόδοση του ιστότοπού μας και να δημιουργούμε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας. Το ManageWP έχει έτσι πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων μας. Το ManageWP φιλοξενείται στους διακομιστές του παρόχου.

Η χρήση του ManageWP βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία του(των) ιστότοπού(ων) του. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO και του άρθρου 25 παρ. 1 TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. αποτύπωση δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής), όπως ορίζεται από τον TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Επεξεργασία εργασίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών (AVV) για τη χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας. Πρόκειται για μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι η εν λόγω υπηρεσία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

elGreek