W Liem Osteopathy Centre leczeniem pacjentów zajmują się wyłącznie osteopaci, którzy oprócz osteopatii ukończyli szkolenie w zakresie osteopatii sportowej. Pozwala nam to uzyskać wysoki poziom wiedzy specjalistycznej w leczeniu osteopatycznym sportowców i artystów, np. w przypadku ostrych i przewlekłych urazów i stanów bólowych oraz w celu optymalizacji wydajności. Ponadto zawsze jesteśmy w stanie dostosować leczenie do najnowszych odkryć naukowych.

OSTEOPATIA SPORTOWA - ZAWARTOŚĆ

Kobieta siedzi na podłodze i jest poddawana badaniu pleców przez fizjoterapeutę specjalizującego się w osteopatii.

WPROWADZENIE

Wiele parametrów wymaga szczególnej uwagi w leczeniu osteopatycznym sportowców w porównaniu z innymi pacjentami. W związku z tym leczenie zawodowych sportowców wymaga innej wiedzy niż leczenie innych pacjentów. Na przykład, sportowiec koncentruje się nie tylko na zdrowiu, ale także na optymalizacji wydajności. Niestety, niekoniecznie jest to to samo. Leczenie osteopatyczne sportowców ma na celu osiągnięcie maksymalnej możliwej integracji różnych układów ciała, w celu optymalizacji potencjału fizycznego w sporcie wyczynowym i, co najważniejsze, uniknięcia kontuzji.
Brzuch kobiety jest badany przez fizjoterapeutę specjalizującego się w osteopatii sportowej.

OSTEOPATIA SPORTOWA - DIAGNOZA

Leczenie sportowców, na przykład, obejmuje dobrze uzasadnioną indywidualną i sportową anamnezę, inspekcję i badanie przed rozpoczęciem terapii.

U sportowców ocena postawy ciała jest szczególnie istotna. Nawet minimalne odchylenia w kontroli postawy i zakłócające sygnały przychodzące z ciała pogarszają wydajność i zwiększają ryzyko obrażeń.

W zależności od rodzaju sportu i intensywności, z jaką jest on uprawiany, dochodzi do adaptacji i zmian w organizmie. Są one nie tylko oczekiwane, ale także nierzadko niezbędne w odniesieniu do wydajności. Gdyby jednak występowały one u "normalnych ludzi", motywowałyby do leczenia osteopatycznego. Dlatego właśnie wiedza specyficzna dla sportu jest tak istotna w leczeniu sportowców.

W diagnostyce i leczeniu sportowców nie skupiamy się na jednej tkance, ale na wielowarstwowej dynamicznej interakcji wszystkich układów i narządów ciała. Objaw jest tylko objawem, takim jak ból. Istotne jest tutaj uznanie przez osteopatię, że niekoniecznie jest to rzeczywisty problem. Właśnie dlatego, oprócz kompetencji do konkretnego i dokładnego zbadania dotkniętego obszaru dyskomfortu, holistyczna diagnoza jest również tak ważna dla sportowców, którzy zwykle działają na granicy wydajności swojego organizmu, a każda drobna śruba regulacyjna, która jest zakłócona, może mieć zatem poważne skutki w zupełnie innych regionach.

Dlatego badamy powiązane strefy segmentalne dla każdej dolegliwości, np. skóry (dermatomy), mięśni (miotomy), kości (sklerotomy), powięzi (fasciotomy), naczyń i nerwów (neurotomy), aby rozpoznać ważne relacje i interakcje. Między innymi, ograniczenie ruchu, asymetria pozycji, zmiany w strukturze tkanki i wrażliwość na ból są postrzegane za pomocą rąk.

Na przykład powięzi badane są interakcje przednich, tylnych, bocznych, środkowych, spiralnych i głębokich / centralnych łańcuchów powięziowych oraz ich relacje z resztą ciała. Diagnoza funkcjonalna opiera się na dokładnej ocenie wszystkich zaangażowanych struktur i interakcji, w celu zlokalizowania głównych cech dysfunkcji somatycznej.

Historia medyczna jest również niezbędna do zidentyfikowania innych czynników, np. stylu życia, diety itp.

DIAGNOSTYKA UKŁADU POWIĘZIOWEGO U SPORTOWCÓW

Stosujemy testy globalne i lokalne. Testy te służą do wykrywania dysfunkcji powięzi, dysfunkcji postawy lub nierównowagi powięzi i pokazują zdolności adaptacyjne danej osoby.

Używamy na przykład następujących testów:

Identyfikacja dysharmonii/dysfunkcji układu nerwowo-powięziowego:

  • Test harmonicznego tonu wstrzymującego: Daje to wskazówki dotyczące integracji między łańcuchami mięśniowo-powięziowymi, przeponą i obszarami przejściowymi kręgosłupa.
  • Test Fukuda: Pokazuje integrację w dynamicznym i dwustronnym rozkładzie napięcia mięśniowego i antygrawitacyjnego wyzwalanego przez odruch szyjno-rdzeniowy i zaburzenia snu,
  • Test TMG-Fukuda. Pokazuje to interakcję z wpływem funkcji szczęki na organizm
  • Posturalny test Romberga: dostarcza dowodów na integrację neurologicznych odruchów okoruchowych ze statycznymi odruchami przedsionkowymi.

Rozróżnienie łańcuchów wstępujących i zstępujących, podstawowych obszarów dysfunkcji i hierarchizacja

  • Test pionowy według Barré: Test ten pozwala rozróżnić łańcuchy rosnące, malejące, mieszane, neutralne lub zdekompensowane.
  • Badanie morfodynamiczne kończyn górnych i dolnych: Badanie to daje wskazówki dotyczące zaburzeń narządów lub struktur mięśniowo-szkieletowych.
Diagram ilustrujący różne pozycje ciała danej osoby, szczególnie w kontekście osteopatii i osteopatii sportowej.
Schemat ilustrujący proces badania klinicznego, w tym rolę osteopatii sportowej w Hamburgu.

Identyfikacja dysfunkcyjnych kluczowych regionów:

  • Test ze słuchu: Globalny, regionalny, lokalny identyfikuje od ogólnych do szczegółowych miejsca, które mają największe napięcie w ciele
  • Test palca wskazującego. Wskazuje obecność dysfunkcji somatycznej w określonym obszarze za pomocą zmian napięcia nerwowo-powięziowego.
  • Test okulomotoryczny: Bada korelację między mięśniami oka, arkadami, unerwieniem czaszki i obecnością dysfunkcji somatycznych.
UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY I TRAWIENNY

Dla osteopaty leczącego sportowców nawykiem staje się traktowanie konkretnej aktywności fizycznej pod kątem jej wpływu na układ sercowo-naczyniowy. Trawienie jest ważnym zagadnieniem w medycynie sportowej. Dysfunkcyjne trawienie wpływa na wyniki sportowe.

ADAPTACJE POURAZOWE

Leczenie sportowców to jednak nie tylko leczenie wypadków. Pourazowe adaptacje mogą zmniejszyć wydajność, nawet jeśli tylko w minimalnym stopniu, nie stając się wyraźnie widoczne. Rozpoznanie tych subtelnych zmian i uwzględnienie ich w leczeniu ma zasadnicze znaczenie dla poprawy wydajności, ale szczególnie dla profilaktyki urazów.

Dwóch piłkarzy uprawia osteopatię sportową.

RÓŻNICE SPECYFICZNE DLA PŁCI

Wreszcie, niezbędna jest wiedza żywieniowa specyficzna dla danej dyscypliny sportowej. Ponieważ istnieją tutaj duże różnice, golfista potrzebuje zupełnie innego odżywiania niż sportowiec siłowy lub maratończyk. Dogmatyczne wskazówki żywieniowe są tutaj bezproduktywne, ale konieczne są indywidualnie dostosowane rozwiązania.

"Osteopata, który odnosi największe sukcesy, osiąga je, ponieważ szuka swojej wiedzy w naturze i przestrzega jej nauk. Wtedy osiąga dobre wyniki".

ANDREW TAYLOR STILL

DLACZEGO NADMIERNIE ZMOTYWOWANY SPORTOWIEC MOŻE NAWET POGORSZYĆ SWOJE WYNIKI?

W tym przypadku dogłębna wiedza na temat układu odpornościowego i systemu regeneracji jest ważna dla osteopaty, aby mógł odpowiednio leczyć. W leczeniu osteopatycznym należy zwrócić szczególną uwagę na możliwą dysproporcję między obciążeniem a odpornością i przetrenowaniem.

Oś immunologiczna i stresowa, oś metaboliczna, a także oś autonomicznego układu nerwowego odgrywają bardzo ważną rolę, podobnie jak aktywność mitochondriów w organizmie. Ostre zmęczenie obwodowe - możliwe przyczyny. Bardzo wiele upośledzeń sportowca ma związek z upośledzoną aktywnością tych osi. Na przykład są one również zaangażowane w ostre lub przewlekłe zmęczenie obwodowe. Dostrojenie tych systemów w odniesieniu do sportu jest istotną częścią leczenia sportowców.

"Kiedy wszystkie układy ciała są dobrze uporządkowane, panuje zdrowie".

ANDREW TAYLOR STILL

Kobieta w szortach bierze udział w wyścigu.
Mężczyzna wykonuje przysiady ze sztangą i szuka pomocy u osteopaty w Hamburgu.

FIZJOLOGIA MIĘŚNI

Znajomość fizjologii mięśni jest również znacznie ważniejsza w leczeniu sportowców niż w przypadku innych pacjentów.

Na przykład mięśnie górnej części ciała składają się z innych włókien mięśniowych niż mięśnie nóg. Dlatego też wymagają różnych źródeł energii i wywołują różne efekty w organizmie, takie jak procesy promujące lub hamujące stan zapalny. Trening specyficzny dla sportu stymuluje te procesy na bardzo różne sposoby, co ma konsekwencje dla zrozumienia możliwej podatności na urazy, a także dla leczenia urazów sportowych.

"Słuchaj swojego serca i mów do niego. Mów do wszystkiego w sobie"

TORSTEN LIEM

OSTRE I PRZEWLEKŁE URAZY

Wreszcie, leczenie przewlekłych urazów znacznie różni się od leczenia ostrych urazów. W tym przypadku niezbędna jest wiedza na temat mechanizmów i czynników profilaktyki, podejść terapeutycznych i rekonwalescencji.

Urazy pierwotne stanowią jedynie 20%, podczas gdy urazy wtórne są około 4 razy częstsze. 80% urazów ma charakter bezkontaktowy. Tym ostatnim można skutecznie zapobiegać za pomocą różnych środków. Na przykład na liczbę urazów układu mięśniowo-szkieletowego duży wpływ ma masa ciała (a dokładniej BMI) i wiek. Tłuszcz brzuszny stanowi ryzyko urazów.

Ważną rolę odgrywają również czynniki chronobiologiczne, takie jak sen i jego jakość.

"Inspiracja od przyjaciela do przyjaciela: Kluczem jest Be In The Now. Przepływ z serca. Utrzymuj umysł w znaczącej obecności, płynąc ze świadomością oddechu w Teraz "

TORSTEN LIEM

Tenisistka ćwiczy zamach rakietą i stosuje techniki osteopatii sportowej.

ŻYWNOŚĆ

Wreszcie, niezbędna jest wiedza żywieniowa specyficzna dla danej dyscypliny sportowej. Ponieważ istnieją tutaj duże różnice, golfista potrzebuje zupełnie innego odżywiania niż sportowiec siłowy lub maratończyk. Dogmatyczne wskazówki żywieniowe są tutaj bezproduktywne, ale konieczne są indywidualnie dostosowane rozwiązania.

ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE

Zasadniczo struktura powięzi tworzy sieć komunikacyjną i możemy uzyskać dostęp do systemu poprzez inteligentną palpację.

Skurcze mięśni napinają mięsień i jego powięź (epimysium, perimysium, endomysium i ścięgna), ale także jego przegrody międzymięśniowe i związany z nimi aparat więzadłowo-torebkowy. Ponieważ często ma to miejsce w sporcie na granicy wydajności, pojawiają się nawet najbardziej subtelne zaburzenia równowagi, w najlepszym przypadku tylko minimalizujące wydajność lub, w najgorszym przypadku, zwiększające ryzyko kontuzji. Najnowsze badania potwierdzają założenie, że sieć mięśniowo-powięziowa odgrywa decydującą rolę w dystrybucji siły. Dlatego leczenie układu powięziowego jest nie tylko wskazane w przypadku dolegliwości, ale może być również przydatne w celu poprawy wydajności.

Wszystkie poprzeczne struktury mięśniowo-powięziowe ciała są również ważne. Z jednej strony zapewniają one stabilność, a z drugiej strony są uważane za obszar przejścia, a także mają duże znaczenie dla postawy. Na przykład przepona ma bezpośrednie połączenia z powięzią mięśni psoas, quadratus lumborum i mięśni brzucha. Może zatem wpływać na przenoszenie siły na nogi tak samo wzajemnie, jak narządy powyżej i poniżej oraz oddychanie.

Powięź ma własny bogaty układ naczyniowy, który silnie zespala się z naczyniami w otaczających tkankach. Jest to szczególnie ważne w sporcie i jest zapominane przez większość praktyków.

Nerwy przebiegają przez powięź podobnie jak naczynia krwionośne. Powięzie są obficie unerwione. W powięzi znajduje się około 10 razy więcej receptorów niż w mięśniach. Inne interakcje są również istotne dla sportowców. Na przykład większość nerwów czuciowych jest połączona z układem mięśniowo-powięziowym. Służą one głównie termoregulacji i chemoregulacji, ale mogą być również stymulowane mechanicznie, tj. przez ruchy. W szczególności mogą to być ekstremalne obciążenia, takie jak w sportach siłowych lub sportach walki, sprinty lub bardzo długotrwałe obciążenia, takie jak w sportach wytrzymałościowych. Za pomocą mobilizacji mięśniowo-powięziowej można osiągnąć natychmiastowe i trwałe odkształcenie tkanki w bardzo luźnej tkance łącznej.

Mężczyzna otrzymuje masaż leczniczy od fizjoterapeuty specjalizującego się w osteopatii sportowej.
Kobieta otrzymuje sportowy masaż osteopatyczny kolana w Hamburgu.
Mężczyzna stoi przed plastikową pajęczyną w klinice osteopatii w Hamburgu.

Głęboki układ powięziowy działa poprzez połączenie z głową za pośrednictwem opony twardej kręgosłupa, więzadła podłużnego przedniego i tylnego oraz łańcuchów mięśniowo-powięziowych mięśni pleców. Te interakcje muszą być również brane pod uwagę w przypadku bólu pleców.

W zależności od tkanki powięziowej, reaguje ona różnie na techniki, np. śródmiąższowy układ mięśniowo-powięziowy reaguje na temperaturę, nacisk mechaniczny i wibracje. Dlatego w leczeniu sportowców stosujemy wiele modeli i metod terapii powięziowej, np.

Neuromięśniowo-powięziowy model postawy ciała

Mobilizacja mięśniowo-powięziowa

Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe

Rozluźnienie mięśniowo-powięziowe

Technika zrównoważonego napięcia więzadeł (BLT),

Uwalnianie limfofazy

Leczenie powięziowe układu naczyniowego i nerwowego

i wiele więcej.

Poza tym uwzględnienie łańcuchów mięśniowo-powięziowych u sportowca jest tak samo istotne, jak integracja dysfunkcji stawowych, organicznych, nerwowych i naczyniowych jest ważna w leczeniu układu powięziowego.

Osteopatia Hamburg

BLOG O ZDROWIU LIEM

Dzięki mojemu blogowi chciałbym udostępnić ogółowi społeczeństwa dziedzinę holistycznego zdrowia składającą się z wiedzy eksperckiej i praktycznych spostrzeżeń na temat UMYSŁU, CIAŁA i STYLU ŻYCIA.

Biuletyn Healthblog

Zapisz się do naszego newslettera

Regularnie wysyłamy biuletyn z filmami, podcastami i artykułami na temat zdrowia.

Czy chcesz się skonsultować?
Z przyjemnością Ci pomożemy.

Zadzwoń pod numer
pl_PLPolish